skip to Main Content
e&c_logo_white

OBS! NYTT DATUM 12 NOVEMBER 2020!

Energi- och miljöeffektivisering för fastigheter

Pga av Coronaviruset har vi valt att flytta fram Energi&Klimat-seminariet till 12 november. Programinnehållet står fast tills vidare och under tiden fortsätter vi att jobba för energi- och miljöeffektivisering av svenska fastigheter.

Fyll i nedanstående anmälningsblankett för fortsatt intresse.

Greta Thunbergs tes: “We aren’t  destroying the biosphere because we are selfish. We are doing it simply because we are unaware.” Detta seminarie är arrangörernas och föredragshållarnas försök till att minska denna omedvetenhet inom fastighetsbranschen.  

Bakgrund

 Värme och kyla för byggnader, svarar för över 25 % av Sveriges totala CO2-utsläpp – lika mycket som landets alla vägtransporter. Sverige har som mål att bli världens första fossilfria nation 2045. Hur tar vi oss dit?.

Är Villaägare våra föregångare?

Sveriges villaägare har installerat över en miljon klimatvänliga värmepumpsinstallationer som ersättning för värmepannor med olja och andra fossila som bränsle.

Ägare av komersiella och flerbostadsfastigheter

Den dominerande andelen av Sveriges stora byggnader värms med de fjärrvärmelösningar som började byggas ut på 50-talet. En stor andel olja och kol har i värmeverken fasats ut mot fossilfria bränslen – men fortfarande medför eldning av kvarvarande fossilt bränsle, sopor och biobränsle större utsläpp av växthusgaser än energikällor som sol, vind och vatten.

Tre huvudalternativ

En genomgående fråga under seminariedagen är om framtidens uppvärmning ligger i

  1. solbaserade lösningar,
  2. fjärrvärme baserad på biobränsle eller
  3. kombinationen av dessa alternativ.

Seminariets upplägg och program:

Seminariet kommer att beskriva alternativen för effektiv energianvändning med olika uppvärmningslösningar och besvara era frågor med hjälp av föredrag, intervjuer, paneldebatt och vår moderator. Talare och de som besvarar frågorna är experter och kunder inom såväl moderna förnybara uppvärmnings lösningar – inom såväl fjärrvärme som storskaliga bergvärmelösningar.

DATUM:

12 NOVEMBER 2020.

KLOCKSLAG:

09.00 – 16.00

OSA:

12 OKTOBER.
Ny anmälan behövs, tack.

PRIS:

2500 SEK (exkl moms)

Medlemmar i Fastighetsägarna har 500 SEK i rabatt

PLATS:

IVA – Ingenjörs Vetenskaps Akademien, Grev Turegatan 16, Stockholm

KONTAKT:

Kontaktperson innan och under seminariet är Carina Jonason.
seminarie@brainheart.com

Intresseanmälan

Genom att fylla i nedanstående anmälningblankett bekräftar jag att jag fått information om flyttningen av seminariet, Energi- och Miljöeffektivisering till 12 november 2020. Min anmälan ger mig fortsatt information om seminariets program och föredragshållare.


Är du medlem i fastighetsägarna?
JaNej

Almänna frågor kan du ställa till seminarie@brainheart.com

För dig som har en specifik och viktig fråga du vill få besvarad så skriv in den i anmälningsblanketten här ovan.

Huvudmän bakom seminariet är BrainHeart Institute tillsammans med Fastighetsägarna i samarbete med KTH, Energimyndigheten, Stockholm Exergi, Hembla (f.d. D Carnegie) och Sonority Sustainable Energy. Moderator, som även leder intervjuer och utfrågning av föredragshållare, är Madeleine Westin, meteorolog, medlem av TV4s teknologiråd.

PROGRAM

09.00 Registrering, kaffe/te och frukostfralla.

09.30 Seminariet startar.


Ulf Jonströmer
Grundare BrainHeart och dess dotterbolag.
“Öppningsanförande”


Madeleine Westin
Meteorolog, medlem av TV4s teknologiråd.
”Framtidens klimat – vad blir konsekvenserna för Sverige och dess fastighetsägare”.


Sune Eriksson
Energi- & Miljöchef för Hembla
(f.d. D Carnegie).

“Erfarenheter och nyckeltal från stora CO2-fria fastighetsprojekt”.


Eric Granryd

Professor emeritus, Energiteknik, KTH.
”Utveckling av värmepumpstekniken och dess betydelse för värme och kyla i fastigheter.


Rikard Silverfur

Ansvarig Energi & Hållbarhet, Fastighetsägarna.
”Vilken påverkan kan tariffer och prissättning förväntas få på fastigheters energi- och miljöeffektivisering?”

12.00 Mingellunch.


Per Elfving
StockholmExergi, Utvecklingsansvarig.
”Förnyelse av fjärrvärmesystem som grunden för Sveriges fortsatta energiförsörjning”.


Carlos Lopes

Energimyndigheten, Senior Rådgivare.
”Styrmedel för främjande av energieffektiva produkter och lösningar inom värme och kyla”.


Nelson Sommerfeldt

Postdoktor inom Energiteknik, KTH.
”Hur solceller, värmepumpar och fjärrvärme kan kombineras för sänkta utsläpp och lägre energikostnader i stora fastigheter”.


Bengt Wallentin
VD Sonority Sustainable Energy AB.
”Hur den pågående industrialiseringen och digitaliseringen av energibranschen kan bidra till Energi- och Miljöeffektivisering av stora fastigheter”.

Paneldebatt Panelen består av Rikard Silverfur, Sune Eriksson och Per Elfving under ledning av Ulf Jonströmer. Här besvaras också ett urval av de tidigare inlämnade och väckta frågorna.

16.00 Seminariet avslutas.

OBS! Ovanstående programinnehåll kvarstår till annat meddelas.

logo_brainheart_svart

I SAMARBETE MED

Back To Top